Bedrijven

Oplossen en voorkomen van ziekteverzuim

Van Dooren Coaching biedt op maatwerk gebaseerde interventietrajecten gericht op herstel van vitaliteit bij (dreigend) verzuim om psychische redenen. Het uiteindelijk doel van het traject is het voorkomen dan wel oplossen van verzuim.  

Psychologisch (expertise) onderzoek

Psychologisch onderzoek kan ingezet worden om inzicht te verkrijgen in aanwezige psychische beperkingen om daarmee de psychische belastbaarheid in arbeid te bepalen. 

Psychologisch expertise onderzoek kan ingezet worden om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de aard en oorzaken van de psychische klachten en beperkingen. Daarmee wordt tevens de psychische beperkingen en belastbaarheid in arbeid bepaald.  

Verstandelijk (expertise) onderzoek

Verstandelijk expertise onderzoek kan ingezet worden om inzicht te verkrijgen in mogelijk aanwezige verstandelijke beperkingen. Tevens worden hierbij adviezen gegeven over mogelijk noodzakelijke aanpassingen in arbeid.

Personal coaching 

In het kader van persoonlijk- of arbeidsgerelateerde ontwikkeling is Van Dooren Coaching de juiste partner om te komen tot het gewenste doel. Mogelijke thema's hierbij zijn: 

(Rouw)Verwerking, Zelfvertrouwen, Grensbewaking, Toekomstperspectief en onder andere Persoonlijk Leiderschap.  

Trainingen

Van Dooren Coaching biedt in samenwerking met Impulse op maat gesneden in-company trainingen met mogelijke thema's : Stresshantering en Vitaliteit, Persoonlijk Leiderschap en Verbindende Communicatie.